Niezwykły Połczyn

logo.png

Członkowie Stowarzyszenia oraz wszystkie dzieci biorące udział w Projekcie MOGĘ serdecznie dziękują


Członkowie Stowarzyszenia oraz wszystkie dzieci biorące udział w Projekcie MOGĘ serdecznie dziękują:

  • Pani Renacie Daniłowicz
  • Panu Michałowi Szymańskiemu
  • Nadleśnictwu Połczyn-Zdrój

za wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie darowizn w postaci kwot pieniężnych z przeznaczeniem na realizację Projektu pod nazwą MOGĘ /Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/.

Jednocześnie zwracamy się z wielką prośbą do innych przychylnych nam i naszym działaniom osób o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dalszą realizację Projektu MOGĘ. Projekt będzie trwał do dnia 20 grudnia 2014 roku. W Projekcie uczestniczy 23 dzieci z terenu Gminy Połczyn-Zdrój, w tym również dzieci chore lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej.

W trakcie realizacji projektu przewidujemy jeszcze mnóstwo atrakcji dla naszych podopiecznych.

Członkowie Stowarzyszenia realizując Projekt zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego finansowego.
Wobec powyższego zwracamy się do wszystkich życzliwych nam osób o dokonywanie darowizn w postaci niewielkich nawet kwot pieniężnych z przeznaczeniem na realizację Projektu MOGĘ na rachunek bankowy Stowarzyszenia, numer rachunku 62 1090 2662 0000 0001 1864 9570.

Z wyrazami szacunku Członkowie Stowarzyszenia oraz dzieci z Projektu MOGĘ

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ