Niezwykły Połczyn

logo.png

Projekt "MOGĘ" - 6 trzygodzinnych spotkań

W ramach Projektu MOGĘ zostało zrealizowanych 6 trzygodzinnych spotkań prowadzonych przez psychologa.

Zajęcia miały na celu między innymi podniesienie poczucia własnej wartości uczestników, integrację, aktywizację społeczną, zmotywowanie do nieustającego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Zajęcia odbywały się w świetlicy Szkoły Podstawowej numer 1 w Połczynie-Zdroju.

Członkowie Stowarzyszenia dziękują dyrekcji i pracownikom szkoły za udostępnienie świetlicy oraz uczestnikom za prawie 100% frekwencję na zajęciach.

 

 

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ