Niezwykły Połczyn

logo.png

PROJEKT DLA POŁCZYŃSKICH GIMNAZJALISTÓW – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

rownać-szanseJuż od marca br. rusza projekt realizowany w ramach programu „Równać szanse” finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Założeniem programu jest rozwinięcie umiejętności społecznych młodych ludzi z małych miejscowości. Samodzielność i świadome osiąganie wyznaczonych celów oraz wykorzystanie szans jakie niesie życie to cele jakie chcemy zrealizować poprzez ten projekt. A jak go osiągniemy? Otóż razem będziemy poznawać świat, rozwijać i realizować zainteresowania, ciekawie i aktywnie spędzać czas, określać swoje mocne i słabe strony, wzmacniać poczucie własnej wartości oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.

 

W projekcie m.in.: rajdy rowerowe i piesze, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, socjoterapeutka, terapeuta uzależnień), pogadanki i prelekcje z ciekawymi osobami działającymi na terenie gminy, Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej oraz zabawy integracyjne. Projekt będą realizować Stowarzyszenie „Niezwykły Połczyn” w partnerstwie z Gminą Połczyn-Zdrój. Do udziału zapraszamy młodzież gimnazjalną z Połczyna-Zdroju. Spotykać się będziemy od marca do sierpnia br.

 

fundacjawolnosci

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ