Niezwykły Połczyn

logo.png

Projekt edukacyjny. Niezwykły Połczyn - POMERANIA FRUCHT

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn z siedzibą w Połczynie-Zdroju rozpoczęli współpracę ze spółką POMERANIA FRUCHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Dziwogóra w celu realizacji projektu edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój w zakresie ochrony środowiska, ekologii i rozwoju bioróżnorodności terenu gminy Połczyn-Zdrój, a w szczególności Doliny Pięciu Jezior i Drawskiego Parku Krajobrazowego poprzez organizację wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych, organizację konkursów wiedzy, plastycznych i fotograficznych, wspólne projektowanie i stworzenie terenowej gry edukacyjnej, budowę poszczególnych elementów gry, alei wiedzy przyrodniczej, edukacyjnego placu zabaw, tablic informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez formułę zabawy wpłynie pozytywnie na poprawę świadomości z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz rozwoju bioróżnorodności terenu zarówno u uczestników projektu, jak i u wszystkich mieszkańców, kuracjuszy i odwiedzających nasze miasto.

Celem projektu jest stworzenie wraz z uczestnikami projektu oraz z podmiotami, z którymi Stowarzyszenie nawiąże w tym zakresie współpracę, miejsca rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, pełniącym przede wszystkim funkcję edukacyjną.

Główne hasła przyświecające projektowi to: „przyjemne z pożytecznym” – edukacja i rekreacja na świeżym powietrzu oraz „przez zabawę do wiedzy”.

 

Harmonogram na 2016 rok obejmować będzie:

  • zebranie grupy uczestników projektu /dzieci w wieku 8-15 lat/;
  • zorganizowanie kilku integracyjnych wycieczek /pieszych, rowerowych i autokarowych/, podczas których uczestnicy będą zbierali informacje z zakresu ochrony środowiska, ekologii i bioróżnorodności terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego;
  • zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności terenu;
  • stworzenie wraz z uczestnikami projektu oraz z podmiotami współpracującymi ze Stowarzyszeniem przy realizacji projektu wstępnego projektu interaktywnej terenowej gry edukacyjnej, edukacyjnego placu zabaw;
  • szukanie i pozyskiwanie sponsorów niezbędnych do realizacji projektu;
  • przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami samorządu terytorialnego, Nadleśnictwem Połczyn-Zdrój, Uzdrowiskiem Połczyn oraz potencjalnymi podmiotami chętnymi do współpracy oraz wykonawcami.

Harmonogram prac na rok 2017 oraz na lata następne obejmować będzie organizację spotkań rekreacyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz wykonywanie poszczególnych elementów interaktywnej terenowej gry edukacyjnej, wykonanie folderu informacyjnego wraz z planem terenowej gry edukacyjnej, zamieszczanie informacji na stronie internetowej.

Stowarzyszenie zastrzega, iż ostateczne wykonanie interaktywnej terenowej gry edukacyjnej wraz z edukacyjnym placem zabaw zależne będzie od pozyskania odpowiedniej do wykonania projektu kwoty dofinansowania, uzyskanej od sponsorów projektu /szacowany koszt wykonania całego projektu to około 150.000,00 zł – 170.000,00 zł/.


Członkowie Stowarzyszenia

Niezwykły Połczyn

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ