Niezwykły Połczyn

logo.png

Zbiórka żywności - podsumowanie

Informujemy, że w przeprowadzonej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku zbiórce żywności wzięło udział 6 członków Stowarzyszenia oraz 7 wolontariuszy.
Podczas zbiórki zostało zebrane około 600 kg żywności, z czego zrobione zostało 33 paczek, ważących po około 18 kg każda.
Zebrana żywność została przekazana w formie świątecznych paczek na rzecz trzydziestu trzech rodzin mieszkających na terenie Połczyna-Zdroju i okolic znajdujących się w trudniej sytuacji finansowej.
Członkowie Stowarzyszenia bardzo dziękują mieszkańcom, wolontariuszom oraz wszystkim innym osobom, które wzięły udział w akcji za zaangażowanie i okazane wsparcie.

 

 Zbiórka żywności niezwyklypolczyn.pl  Zbiórka żywności niezwyklypolczyn.pl  Zbiórka żywności niezwyklypolczyn.pl
 Zbiórka żywności niezwyklypolczyn.pl  Zbiórka żywności niezwyklypolczyn.pl  
 

 


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn” z siedzibą w Połczynie-Zdroju, adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ulica Nowa 14/34, REGON 321190704, NIP 672-207-70-96, rachunek bankowy Bank Zachodni WBK Oddział w Połczynie-Zdroju numer 62 1090 2662 0000 0001 1864 9570, telefon kontaktowy 516 195 831

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ