Niezwykły Połczyn

logo.png

Zbiórka żywności - podziękowanie

Informujemy, że w przeprowadzonej w dniach 11-12 kwietnia 2014 roku w świątecznej zbiórce żywności udział wzięli członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze.

Zebrana żywność zostanie przekazana w formie świątecznych paczek na rzecz rodzin mieszkających na terenie Połczyna-Zdroju i okolic znajdujących się w trudniej sytuacji finansowej a w szczególności rodzin wielodzietnych.

Członkowie Stowarzyszenia bardzo dziękują mieszkańcom, wolontariuszom oraz wszystkim innym osobom, które wzięły udział w akcji za zaangażowanie i okazane wsparcie.

IMG 20140413 142446IMG 20140413 142459

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn” z siedzibą w Połczynie-Zdroju, adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ulica Nowa 14/34, REGON 321190704, NIP 672-207-70-96, rachunek bankowy Bank Zachodni WBK Oddział w Połczynie-Zdroju numer 62 1090 2662 0000 0001 1864 9570, telefon kontaktowy 516 195 831

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ