Niezwykły Połczyn

logo.png

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkami „Stowarzyszenia” mogą być osoby fizyczne i prawne, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie, obywatelstwo, poglądy polityczne, płeć i światopogląd pod warunkiem, że łączy ich idea „Stowarzyszenia” i chcą aktywnie wspierać i realizować jego działalność.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia "Niezwykły Połczyn" należy wypełnić deklarację stąd i wypełnić w tradycyjny sposób. Z wypełnioną deklarację należy zgłosić się do zarządu stowarzyszenia.

 

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ