Niezwykły Połczyn

logo.png

O Stowarzyszeniu słów kilka.

Stowarzyszenie powołano na Rzecz Rozwoju i Promocji miasta Połczyna – Zdroju, a także „Szwajcarii Połczyńskiej” pod nazwą  „NIEZWYKŁY POŁCZYN”.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwiecień 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Naturalnym terenem działania „Stowarzyszenia” jest obszar tzw. „Szwajcarii Połczyńskiej” w tym teren Miasta i Gminy Połczyn – Zdrój zlokalizowanego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Niezwykły Połczyn jednakże nie ogranicza terenu swojego działania wyłącznie do wskazanego obszaru geograficznego, dopuszcza bowiem działalność trans - graniczną i pan-terytorialną.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Połczyn – Zdrój.

Stowarzyszenie dopuszcza współpracę z innymi organizacjami, podmiotami gospodarczymi, jednoosobowymi firmami oraz instytucjami publicznymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Działalność opiera się na pracy społecznej jego członków. Przewiduje się jednakże możliwość etatowego zatrudniania pracowników do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej, a także podpisywania umów zleceń i umów o dzieło przy realizacji projektów zamierzonych przez Stowarzyszenie.

Działalność Stowarzyszenia Niezwykły Połczyn nie może być sprzeczna z postanowieniami „Statutu” oraz z obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ